Privacy Policy

 

Privacy policy

Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. 

1. Bedrijfsgegevens

Naam bedrijf: Punselie’s Cooky Company

Website: https://www.punseliewebshop.nl

Inschrijfnummer KvK: 27258877

BTW-nummer: NL00812480211B.01

 

2. E-mailadres

 a. Wij kunnen u, in het kader van een gesloten overeenkomst, aanbiedingen doen over soortgelijke producten en diensten, mits u bij het verstrekken hiervan geen verzet heeft aangetekend. De mogelijkheid tot het aantekenen van verzet is vermeld bij het moment van het verstrekken van uw gegevens. Bovendien wordt u in elke communicatie de mogelijkheid geboden om onder dezelfde voorwaarden verzet aan te tekenen tegen verder gebruik van uw e-mailadres.

3. Postadres

 Wij gebruiken uw postadres alleen voor het verzenden van informatie die u hebt aangevraagd.

4. Telefoonnummer

 Wij gebruiken uw telefoonnummer niet voor commerciële doeleinden.

5. Overige persoonsgegevens

Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien: 

 

1. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor:

       a. de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst; 

   b. de goede invulling van een publiekrechtelijke taak; 

   c. de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of; 

   2. u toestemming heeft gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan. 

Wij bewaren uw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld. 

 

6. Bijzondere persoonsgegevens

In het kader van het aanbieden van producten of diensten die u zouden kunnen interesseren, kunnen wij gegevens van personen die hun gegevens beschikbaar hebben gesteld doorgeven aan organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn, wanneer dit noodzakelijk is;

a. voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst; 

b. voor de goede invulling van een publiekrechtelijke taak; 

c. voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren. 

 

Als bovenstaande gronden niet van toepassing zijn, vragen wij uw toestemming voordat de gegevens met derden worden gedeeld.

Voor meer informatie kunt u het 'privacy-beleid' raadplegen van:

 a. SEO shop: http://www.seoshop.nl/

 

7. Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens

 a. Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector;

 

8. Veiligheid opslag van gegevens

 Veiligheidscriteria 

 a. Op de pagina waar u persoonsgegevens verstrekt wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding.

b. Wachtwoorden worden altijd gehasht opgeslagen.

c. Wij slaan zo min mogelijk gegevens van klanten op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan.

9. Toegang tot uw gegevens

Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als u toegang wenst tot deze informatie, of uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren gelieve u contact met ons op te nemen op onderstaand adres.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, u te identificeren door een kopie van uw geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie uw pasfoto en BSN af te schermen.

10. Contact

Als u wenst te reageren op onze Privacy Policy, kun u contact opnemen: 

 a. Op het volgende e-mailadres: [email protected]

b. Op het volgende telefoonnummer: +31(0)182 514018

 Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal u hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.

 

11. Autoriteit Persoonsgegevens

Wij helpen u graag verder wanneer u klachten heeft over het verwerken van uw persoonsgegevens. Mocht u er toch niet met ons uitkomen dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »